PERSÓNUVERNDARSTEFNA

1. Almennt

Vefsíðan katrinbjorkgudjons.com er blogg- og sölusíða fyrir listaverk og skartgripi í eigu Katrínar Bjarkar Guðjónsdóttur. Alga ehf., kt. 661121-0330 (hér eftir Alga), sér um sölu á þessum vörum fyrir hönd Katrínar Bjarkar.

Alga leggur mikla áherslu á persónuvernd kaupenda og gætir fyllstu varúðar við meðferð allra persónuupplýsinga. Í persónuverndarstefnu þessari kemur m.a. fram hvaða persónuupplýsinga er aflað, með hvaða hætti, í hvaða tilgangi og hvernig þær eru varðveittar. Kaupendum er skylt að kynna sér persónuverndarstefnu Alga. Með því að kaupa þjónustu, vöru eða skrá persónuupplýsingar hjá Alga er kaupandi að samþykkja skilmála og skilyrði persónuverndarstefnunnar. 

2. Persónuverndarlöggjöf

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, eins og þau eru á hverjum tíma, gilda um meðferð persónuupplýsinga. Lögin taka m.a. til vinnslu, vörslu og miðlunar persónuupplýsinga. Alga tryggir að meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við gildandi lög og reglur um persónuvernd.

3. Ábyrgð

Alga ehf., kt. 661121-0330 ber ábyrgð á skráningu og meðferð persónuupplýsinga í starfsemi vefsíðunnar katrinbjorkgudjons.com. Alga ehf. er ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem fyrirtækinu eru veittar en aðsetur fyrirtækisins er að Klettabergi 48, 221 Hafnarfirði. Allar fyrirspurnir er varða persónuverndarstefnu fyrirtækisins skulu berast skriflega á netfangið katrinbjorkgudjons@alga.is.

4. Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga

4.1 Í hvaða tilgangi?

Alga safnar upplýsingum um viðskiptavini og þá birgja sem fyrirtækið á í viðskiptum við. Persónuupplýsingum er safnað til þess að Alga geti veitt sem besta þjónustu hverju sinni. Í því felst að veita aðgang að vörum, þjónustu og upplýsingum, gæta öryggis og miðla til þeirra upplýsingum í markaðslegum tilgangi. Kvennastyrkur safnar eingöngu þeim upplýsingum sem eru nauðsynlegar til að veita þjónustu. Varðveisla þessi er að fullu í samræmi við gildandi lög og reglur um persónuvernd.

4.2. Hvaða persónuupplýsingar og með hvaða hætti?

Kaup á vöru eða þjónustu: Upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúmer og netfang eru varðveittar ásamt upplýsingum um þá þjónustu eða þær vörur sem keyptar eru. Allar upplýsingar sem kaupandi skráir með pöntun munu vistast með pöntuninni, kaupandi þarf því að gæta þess að skrá ekki viðkvæmar persónuupplýsingar vilji hann ekki að þær varðveitist með pöntuninni.

5. Miðlun

5.1 Almennt

Alga miðlar ekki áfram persónuupplýsingum til þriðja aðila nema til þjónustuaðila til að veita iðkanda þá vöru eða þjónustu sem gerður hefur verið samningur um. Þær upplýsingar eru ekki notaðar í öðrum en upphaflegum tilgangi. Persónuupplýsingarnar eru ekki undir neinum kringumstæðum framseldar eða leigðar.

  • Saltpay: Við kaup á vörum eða þjónustu er persónuupplýsingum (nafni, heimilisfangi, símanúmeri, netfangi og bankaupplýsingum) deilt með Saltpay í þeim tilgangi að ganga frá greiðslu. Saltpay er vottað skv. ISO/IEC 27001 staðli um upplýsingaöryggi og felur sú vottun í sér að Saltpay starfi eftir alþjóðlega viðurkenndum ferlum fyrir rekstraröryggi og meðhöndlun upplýsinga. Saltpay er PCI SSC Participating Organization og tekur beinan þátt í mótun PCI DSS staðalsins sem setur strangar öryggiskröfur sem ná yfir alla þætti gagnaöryggis og reksturs fyrirtækja sem meðhöndla kortanúmer.
  • Pósturinn: Þegar vara er keypt er persónuupplýsingum (nafn, heimilisfang, símanúmer og netfang) deilt með Póstinum í þeim tilgangi að afgreiða vöruna. Pósturinn gætir þess að öll vinnsla persónuupplýsinga sé í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og gætir öryggis í hvívetna.
  • WordPress: Vefsíðan katrinbjorkgudjons.com styðst við WordPress vefumsjónarkerfi. sem verndar upplýsingar á öruggum netþjóni sem varinn er með eldvegg. Við meðferð persónuupplýsinga fer WordPress eftir evrópskum lögum. Gögn Shopify eru vistuð í Írlandi, Kanada og Bandaríkjunum en Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur staðfest að gögnunum séu veitt fullnægjandi vernd. WordPress fær ekki aðgang að bankaupplýsingum heldur er kaupandi færður yfir á örugga greiðslusíðu Saltpay.

Alga tryggir að þeir þjónustuaðilar sem sinna þjónustu fyrir þeirra hönd meðhöndli persónuupplýsingar á öruggan hátt.

6. Öryggi

Öryggi og trúnaður persónuupplýsinga skiptir Alga miklu máli. Því eru gerðar ríkar kröfur um öryggi persónuupplýsinga og aðgangur að þeim aðgangsstýrður og takmarkaður. Starfsmenn hafa hlotið fræðslu í vinnslu persónuupplýsinga og þagnarskyldu. Persónuupplýsingar eru ekki geymdar lengur en nauðsynlegt er og er þeim eytt eftir að þeirra er ekki lengur þörf.

7. Áskilnaður um breytingar

Alga áskilur sér rétt til þess að breyta persónuverndarstefnu sinni í samræmi við laga- og/eða reglugerðarbreytingar eða vegna þess hvernig fyrirtækið vinnur með persónuupplýsingar. Taka þær breytingar gildi þegar uppfærð persónuverndarstefna hefur verið birt á heimasíðunniVefsíðan katrinbjorkgudjons.com er blogg- og sölusíða fyrir listaverk og skartgripi í eigu Katrínar Bjarkar Guðjónsdóttur. Alga ehf., kt. 661121-0330, sér um sölu á þessum vörum fyrir hönd Katrínar Bjarkar. katrinbjorkgudjons.com.

Með því að halda áfram í greiðsluferli samþykkir kaupandi skilmála og persónuverndarstefnu Alga.